วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประวัติส่วนตัว

ยินดีต้อนรับ

ประวัติส่วนตัว
นาย เผด็จ พยัฆทา ชื่อเล่น ต๊ะ
เกิดวันที่ 12 กรกฏาคม 2538 อายุ 21 ปี
สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานะภาพ โสด
ที่อยู่ 44 ม.2 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทร 091-4678251
E-mail tasisaket1234@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
          -สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดหลวงวิทยา
          -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนวัดหลวงวิทยา
          -สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
การศึกษาปัจจุบัน
       - ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่สถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ